Stofafzuiging voor een schone en gezonde werkomgeving

Bij de verwerking van aardappelen en andere knolgewassen komt stof vrij. Het stof zorgt voor een vervuiling van uw product, machines en werkplaats. Deze vervuiling moet dus uit het proces verwijderd worden voor een optimaal resultaat.

Bovendien zorgt het stof voor een slechtere luchtkwaliteit in de werkplaats. Het stof dat vrij komt bestaat voor een deel, tussen de 10 en 30 procent afhankelijk van de grondsoort, uit kwartsstof en deze stofsoort is kankerverwekkend. Voor de gezondheid van u en uw medewerkers is het dus belangrijk om de lucht kwartsstof vrij te maken door middel van een goede afzuiging en filterinstallatie.

Door compartimenten te maken door middel van folie en deze compartimenten vervolgens op onderdruk te zuigen wordt er voor gezorgd dat er een vuile en een schone zijde ontstaat. In het vuiler compartiment draaien de machine en in het schone compartiment werken de mensen. Hierdoor is er een stofreductie te behalen tot wel 90%

Indien het niet mogelijk is om te compartimenteren is het van belang om de meest vervuilende machines van een goede kap met afzuiging te voorzien.

Ook in de leeskamer komt veel stof vrij. Door gebruik te maken van overdruk waarbij er meer lucht de ruimte in wordt gebracht dan dat er word afgezogen komt er geen stof meer in de leeskamer. Daarnaast word de leestafel op onderdruk gezogen waardoor al het stof verwijderd wordt. Dit zorgt voor een stofvrije leeskamer.

We willen u graag helpen.

U kunt contact opnemen via telefoon of e-mail: +31 (0)517 – 39 49 42 / info@meconaf.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt