Afzuigen van uw metaalbewerking voor de gezondheid van u en uw werknemers

Bij het lassen ontstaat er een veelvoud aan gassen, rook en stof. Deze kunnen met de ingeademde lucht in de longen belanden en zodoende de gezondheid in gevaar brengen. Daarom moeten bij alle lasprocessen toereikende veiligheidsmaatregelen getroffen worden, die schone ademlucht garanderen. Welke schadelijke stoffen per geval ontstaan is afhankelijk van het lasproces, het materiaal en van het toevoegmateriaal.

Onze oplossingen:

Speciale wensen voor een veilige en gezonde werkomgeving?

Neem dan vandaag nog contact met ons op!