Een filterunit met een grote capaciteit

De filterunits van het type IBF voldoen aan de huidige ATEX wetgeving en berusten op het onderdrukprincipe. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de reststofuitstoot ruim binnen de norm blijft door het toepassen van gecertificeerde filterdoeken.

De filterinstallaties van het type IBF zijn speciaal ontwikkeld voor en gebouwd volgens de actuele stand van de techniek en voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. De machines zijn CE gemarkeerd.

De onderdruk filterunits met meerdere ventilatoren (aantal afhankelijk van de capaciteit) zijn voorzien van een energiebesparingsmodule. Door de capaciteit aan te passen aan vraag zal er nooit meer afgezogen worden dan er wordt gevraagd. Hierdoor ontstaan enorme energiebesparingen.

Het is van belang dat er een niet te lage doorstroming in de hoofdleiding aanwezig is om te voorkomen dat het materiaal in de leiding neerslaat waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Door gebruik te maken van meerdere hoofdleidingen kunnen er nog grotere energiebesparingen worden behaald.

Opties voor de filterunit IBF:

  • Retourlucht voorzien van brandklep,(automatische) zomer/winterklep en uitblaaskanaal.
  • Automatische opstart van de filterunit bij opstarten van de houtbewerking- machine.
  • Automatische opstart met kleppenbesturing, hierdoor worden de schuiven bij de machine en de filterunit automatisch bediend.

We willen u graag helpen.

U kunt contact opnemen via telefoon of e-mail: +31 (0)517 – 39 49 42 / info@meconaf.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt