Met een Qex-inspectie kiest uw bedrijf voor een veilige stofafzuiging van houtmot

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek- en omgeving te zorgen. Zo ook bedrijven in de houtindustrie. Meconaf is nauw verbonden aan het Qex-keurmerk.

Wij zijn we trots op onze innovatieve benadering. Onze eigen ontwikkelde filterunits en modulebouw garanderen efficiëntie en betrouwbaarheid. Onze producten zijn volledig conform de geldende wet- en regelgeving en zijn voorzien van het gerenommeerde Qex-keurmerk.

Het Qex-keurmerk staat voor Quality Extraction Systems. Het keurmerk verzekert de koper van een stofafzuiginstallatie ervan dat de installatie goed is ontworpen en op de juiste wijze geplaatst en in werking is gezet. Waarbij de installatie verifieerbaar voldoet aan geldende veiligheidseisen en wettelijke vereisten op het vlak van de hoeveelheid stof op de werkplek. Ontdek hoe onze geavanceerde afzuigtechnologieën uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Meconaf gecertificeerd voor Qex-inspecties

Met een Qex-inspectie biedt Meconaf u een algehele controle, rapportage en Qex-keurmerk op uw installatie volgens te controleren punten en de voor het Qex-keurmerk gestelde criteria. Deze sluit bovendien volledig aan op uw RI&E rapportage. Wij zijn door SKH gecertificeerd om de inspectie uit te voeren.

Meconaf voert kleine werkzaamheden direct uit tijdens de inspectie. De benodigde onderdelen, die eventueel na controle vervangen moeten worden, denk aan motoren, lagers, filters en of delen van het leidingwerk, worden apart in een daaropvolgende offerte aangeboden.

Na het uitvoeren van de Qex-inspectie ontvangt u binnen 3 weken nadat de controle aan de installatie is afgerond, een uitgebreid rapport waarin de huidige conditie van de essentiële punten van de installatie zijn vastgelegd. En na het verstrijken van de periode van één jaar ontvangt u van ons geheel vrijblijvend bericht ter herinnering aan de jaarlijkse  inspectie.

Uw installatie opgeven voor een Qex-inspectie?

Indien u gebruik wilt maken van onze service, kunt u dit per e-mail inspecties@meconaf.nl aan ons laten weten.

qex-inspectie; alles voor een veilige stofafzuiging
Qex-inspectie